فنر فرم دار

فنرهای فرم دار که نسل جدید فنر صنعتی به شمار می روند که انواع کاسه چراغ و انواع صنایع نساجی و نظامی به کار میروند . که بیشتر خاصیت فنری و نگهدارنده را ایفا میکنند و در انواع فنرهای هالوژن هم به کار میروند . این نوع فنرها که با قالب های دستی و دستگاه های فرمینگ قابلیت تولید را دارند برای قطعه های میلیونی به کار می آید و برای تولید انبوه مناسب هستند .